Farmina

Recently Viewed Products

Farmina

Sau nhiều năm nghiên cứu với sự hợp tác của Chủ tịch Khoa Dinh dưỡng Động vật của Đại học Naples Federico II đã dẫn dắt nhóm Nghiên cứu Farmina Vet phát triển một hệ thống dinh dưỡng tập trung vào bản chất ăn thịt của các thành viên gia đình bốn chân của chúng tôi: N&D Prime, hệ dinh dưỡng cho thú ăn thịt với 98% protein có giá trị sinh học cao nguồn gốc động vật và không có ngũ cốc: