Arm & Hammer

Recently Viewed Products

Arm & Hammer

ARM & HAMMER ™ Cat Litter Deodorizer được xuất xứ chính hãng tại USA, giúp giữ cho chậu cát không có mùi và thơm lâu hơn . ARM & HAMMER ™ Baking Soda loại bỏ mùi hôi khi tiếp xúc. Mùi hương kích hoạt độ ẩm giúp làm mới ổ mỗi khi mèo sử dụng. Ngoài ra còn giúp ngăn ngừa các cục nước tiểu dính vào chậu cát. Sử dụng nó với bất kỳ chất độn chuồng nào (đất sét, có thể xúc hoặc tự nhiên; có mùi thơm hoặc không có mùi thơm) để thêm chất bảo vệ mùi cho hộp chất độn chuồng.