Hạt cho Chó Trưởng Thành

Recently Viewed Products

Hạt cho Chó Trưởng Thành

Hạt dành cho chó trưởng thành từ 10 tháng tuổi trở lên. Phù hợp với chó lớn và các giống chó phổ biến ở Việt Nam như poodle, pug, chihuahua, Becge